Ο Ωκεανός στο Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Ο Ωκεανός στο Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Μετά από τον αγωνιστικό και οικονομικό έλεγχο του σωματείου μας, η αίτηση εγγραφής στο μητρώο έγινε αποδεκτή και ο σύλλογος μας είναι πλέον επίσημα στα εγγεγραμένα σωματεία της Γ.Γ.Α.